• OPTIX LRF 10

  The laser rangefinder OPTIX LRF 10 measures the distance to the observed target. OPTIX LRF 10 is Class 1 eyesafe laser rangefinder with wavelength 1.54 μm. The laser rangefinder shows up to t
 • OPTIX GPS

  OPTIX GPS Receiver е прецизен GPS приемник, който може да получава данни за местонахождение във всякакви метеорологични условия, навсякъде върху Земята. На база на получената от OPTIX GPS Receiver ин
 • Thermal Imaging Camera Goliath 40-300

  Goliath 40-300 is a long range uncooled thermal imaging camera, perfect for integration into surveillance systems. The camera allows 24-hours surveillance in total darkness and harsh weather condition
 • OPTIX Goliath 25-225 - Thermal Imaging Camera

  Goliath 25-225 is a long range uncooled thermal imaging camera, perfect for integration into surveillance systems. The camera allows 24-hours surveillance in total darkness and harsh weather condition
 • OPTIX DayBreaker LR HD

  DayBreaker LR HD is a color camera suitable for integration into security and surveillance systems, enabling high-quality surveillance over the daylight. The innovative optical system and touchscreen
 • OPTIX DayBreaker SR HD

  DayBreaker SR HD is a color camera suitable for integration into security and surveillance systems, enabling high-quality surveillance over the daylight. The innovative optical system and touchscre
 • OPTIX DayBreaker LR HD neXt

  OPTIX DayBreaker LR HD neXt е нова дългообхватна мега­пикселова камера с ви­сока резолюция, под­ходяща за интеграция в охранителни и на­блюдателни системи, позволяваща високо­качес
 • Minion IP

  Minion е неохлаждаема термовизионна камера, идеална за интеграция в охранителни CCTV системи, позволяваща 24-часово наблюдение в пълен мрак и при неблагоприятни атмосферни условия. Иновативната о