• OPTIX MCHQ

    МКП са предназначени за координация на действията на екипите на МВР, пожарните служби, армията, гражданска защита и специализираните спасителни организации по намаляване щетите при наводнения, земетресения, гор
  • OPTIX Rescue

    Независимо дали ще ги наречете автомобили за спасителна дейност, бърза интервенция или аварийни автомобили, тези високонадеждни превозни средства са изключително необходими и полезни за нуждите и безопасността