ОПТИКС АД
ул.Захари Стоянов №65 4500 Панагюрище
Оптикс-Централа:
Тел.: +359 357 6 41 25
Факс: +359 357 6 3097
 • ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ - СПЕЦИАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
 • ул. "Захари Стоянов" №65
 • 4500 Панагюрище
 • Контакт: Милко Зъзрев
 • E-mail: m.zazrev@optixco.com
 • Факс: +359 357 6 30 97
 • Тел.: 0882 782 864
 • ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ- ОПТИЧНО ПРОИЗВОДСТВО
 • ул. "Захари Стоянов" №65
 • 4500 Панагюрище
 • Контакт: Петя Костуркова
 • E-mail: petya.kamenska@optixco.com
 • Факс: +359 357 63 097
 • Тел.: + 359 357 60 640
 • ЛОВНА ОПТИКА
 • Технoлогичен парк ОПТИКС
 • 4500 Панагюрище
 • Контакт: Виктор Станев
 • E-mail: v.stanev@optixco.com
 • Факс: +359 357 63 097
 • Тел.: + 359 889 32 14 76

 • ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
 • ул. "Захари Стоянов" №65
 • 4500 Панагюрище
 • Контакт: ръководител отдел - Светлана Парашкевова-Узунова
 • E-mail: s.parashkevova@optixco.com
 • Факс: +359 357 6 30 97
 • Тел.: + 359 886 166 105
 • ОТДЕЛ ЛОГИСТИКА
 • ул. "Захари Стоянов" №65
 • 4500 Панагюрище
 • Контакт: Янко Узунов
 • E-mail: y.uzunov@optixco.com
 • Факс: +359 357 6 30 97
 • Тел.: +357 6 06 33
 • ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО
 • ул. "Захари Стоянов" №65
 • 4500 Панагюрище
 • Контакт: Милена Маслева
 • E-mail: m.masleva@optixco.com
 • Факс: +359 357 6 30 97
 • Тел.: +359 885 155 542

 • Великобритания Optix Company UK Limited
 • 3 Beresford Road London St.Albans Hertfordshire AL1 5NW United Kingdom
 • Контакт: www.optixcouk.co.uk
 • E-mail: sales@optixcouk.co.uk
 • Факс: +441727832800
 • Тел.: +441727832800
 • Germany, Austria and Switzerland Optix-BD GmbH
 • Pistoriusstraße 6A 13086 Berlin, Germany
 • E-mail: optix@optix-bd.de
 • Факс: +49 (030) 960 66 419
 • Тел.: +49 30 92 409 125

 • Israel, Scandinavia Primex Engineering
 • 19, Kliment Ohridski blvd. 1756 Sofia
 • E-mail: sales@primoptix.com
 • Факс: +359 2 88 43 624
 • Тел.: +359 2 88 43 620
 • Официален дистрибутор в Русия и ОНД "Сканда-България"АД
 • Ул. "Константин Величков" 33А 4400 Пазарджик
 • Контакт: www.skanda-bulgaria.com
 • E-mail: info@skanda-bulgaria.com
 • Тел.: +359 886 009 669
 • Exclusive UK Importers and Distributors Military and Hunting Equipment Rovicom Ltd,
 • Lytham St.Annes, FY8 9HF.
 • Контакт: www.optixnightvision.co.uk
 • E-mail: info@rovicom.co.uk
 • Тел.: +44 (0) 1253 206221

CAPTCHA code