1998

Създава се фирма "ОПТИКС" АД.

 

1999  "ОПТИКС" АД изгражда първите собствени производствени мощности. На 5-ти февруари е произведен първият оптичен елемент.
2000   Построен е цех за сферична оптика и микрооптика. През месец октомври "ОПТИКС" АД пуска в експлоатация първите машини за оптични покрития.
2001  Изграден е цех за конвенционални оптични компоненти в с. Попинци. Започва модернизацията на цех "Сферична оптика". "ОПТИКС" АД овладява технологиите за обработка на кристали на Ge, Si, CaF.
2002 

"ОПТИКС" АД получава сертификат за качество ISO 9001:2000. Едноканалните очила за нощно виждане "DIANA" са сертифицирани от Изпълнителна агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества" към МО на РБ. Фирмата печели три международни конкурса за доставка на екипировка за нощно наблюдение. 120 души от персонала на "ОПТИКС" АД са обучени по проект на програма "ФАР" на ЕС. Открит е нов цех "Плоска оптика". "ОПТИКС" АД разработва нощен и дневен прицел за леко стрелково оръжие.

 

ПРЕДИ                                                              СЕГА

 

2003  Модернизация на цех "Заготвителни операции" и "Микрооптика". Изгражда се нов цех "Механична обработка". "ОПТИКС" АД печели конкурс за изграждане на експериментална система за наблюдение и ранно предупреждаване на подстъпите към обекти със стратегическо значение. "ОПТИКС" АД разработва двуканални очила за нощно виждане "DIANA ТТ", предназначени за командоси и сили за специални операции. Започва разработка на комплект изделия за офталмологията.
2004  "ОПТИКС" АД печели: комплексен търг за оборудване на българската армия с едноканални и двуканални очила за нощно виждане, нощни и дневни мерници; два конкурса по програма "ФАР" и разработва монокуляр "DIANA М", нов дневен, нощен и колиматорен прицел. Фирмата създава съвместно предприятие на територията на компанията за производство на ендоскопи в сътрудничество с две водещи немски фирми в областта на оптиката и медицината.
2005 

Завършва модернизацията на цех "Финишни операции". "ОПТИКС" АД въвежда система за управление "ABAS" ERP. През същата година фирмата разработва Мобилна термовизионна система "TERMA-04" и печели Националния конкурс за иновативно предприятие на годината.

 

 

ПРЕДИ               СЕГА

 

2006  "ОПТИКС" АД става една от първите компании в България със сертификация в съответствие с натовския стандарт AQAP 2110. Фирмата печели конкурса на "Агенцията по инвестиции" за "Инвеститор на годината" в категорията "Инвестиции във високите технологии". За втора поредна година "ОПТИКС" АД  печели Националния конкурс "Иновативно предприятие на годината" и получава Грамота от Президента на Република България за прилагане на иновационни технологии.
2007  Внедрена е петорно интегрирана система за управление, включваща пет международни стандарта: ISO 9001:2000 – Управление на качеството, ISO 27001:2005 – Информационна сигурност, ISO 14001:2004 – Опазване на околната среда, AQAP 2110 –  Военен стандарт на NATO, OHSAS 18001:1999 – Здравословни и безопасни условия на труд. За трета поредна година фирмата печели приза за Иновативно предприятие.
2008

"ОПТИКС" АД отбеляза своята 10-годишнина с тържествен юбилеен коктейл във Военния клуб. Става първата българска компания, получила японската награда "Босей – стремеж към звездите". Високото отличие е присъдено за ефективността на приложената система за тотално управление на качеството (TQM) в производството на "ОПТИКС" АД. През същата година на фирмата са присъдени също така Голямата награда на Българската стопанска камара за принос в развитието на българската икономика и почетен знак – плакет за сътрудничество от "Артилерейско въоръжение и боеприпаси".

 

 

 

"ОПТИКС" АД получава Сертификат за отлични практики в подкрепа на здравето на работното място, присъден от Европейската програма "Промоция на здравето на работното място". Баварското представителство в България отличава "ОПТИКС" АД като българското предприятие с най-голям принос за годината в двустранните икономически отношения.

Инж. Иван Чолаков печели Националния приз "Човек на 21 век".

2010 

В началото на месец януари "ОПТИКС" АД като част от международния консорциум АТО сключи договор за изграждане на интегрирана система за охрана и наблюдение на черноморската граница. В основата на проекта е заложено покриването на Шенгенските изисквания, зададени от Европейската комисия.

Изпълнителният директор на фирмата инж. Иван Чолаков бе отличен със златен юбилеен знак и Диплом в категорията "Мениджър" на годишните награди на Българската стопанска камара "ИН-5" през месец април.

2011 

 На 03.02.2011 г. се състоя официалното откриване на един от стратегическите проекти на Република България, свързани с наблюдението и защитата на черноморската ни граница -  „Синя” граница. Интегрираната система се изгражда и поддържа от консорциум АТО, чийто член е „ОПТИКС” АД .

 

 

 

Тя подсигурява българската гранична полиция с всички необходими за морските операции средства – да засича, идентифицира и проследява морски плавателни съдове и други нелегално преминаващи нарушители в зоната на тяхната отговорност (териториални води, ексклузивната икономическа зона и зоната за издирване и спасяване) чрез техническо взаимодействие с други подобни системи на държавите членки на Европейския Съюз и НАТО.

 

 

 

"ОПТИКС" АД печели за четвърти път първо място в конкурса "Иновативно предприятие на годината".

2012  На 06.02.2012 г. „ОПТИКС” АД откри официално „IR и UV обективи” – нов цех, изграден с инвестиция в размер на 5,8 млн. лв. Изграждането му бе по проект, с който фирмата спечели финансиране по ОП „Конкурентоспособност”, като размерът на субсидията е 50% от стойността.
2012 

На 18.12.2012 г. "ОПТИКС" АД получи поредното си отличие в конкурса "Иновативно предприятие на годината" в категорията "Независим жизнен цикъл на иновацията".

 

© 2017 Optix All Rights Reserved.

Уеб дизайн: Hopix IT