Ние интегрираме сигурност

ОПТИКС е лидер, успешно доказал се в разработването и реализирането на проекти, изискващи гъвкавост, изключителна прецизност и професионализъм. Съвременният дизайн, ергономичността и високите технически характеристики на изделията, произвеждани от "ОПТИКС" АД, са съпоставими с най-добрите световни образци и предизвикват основателен интерес от страна на водещи фирми в оптичния, медицинския и отбранителния браншове.

strategy
Нашата фирмена стратегия

ОПТИКС следва фирмената стратегия, чиято основна цел е комплексното задоволяване на потребностите на ясно очертаната пазарна ниша и изградената клиентска мрежа.

Фирмената стратегия включва

изработване на единични, малки, до средни серии оптични елементи, възли и изделия със завишени изисквания към оптичните параментри;

комплектност на доставките;

кратки срокове на изпълнение.

Оптично производство

продукти

Военна оптика

продукти

Ловна оптика

продукти

Системи за охрана и наблюдение

продукти